top of page

Pytania | Questions

Wszystkie pytania z długimi odpowiedziami są do wyboru i mają funkcjonować jako podpowiedzi. Możesz podać tyle lub tak mało informacji, ile chcesz. Jeśli wolisz wysłać do mnie e-mail, lub jeśli chcesz się ze mną skontaktować aby umówić się na dyskusję na Zoomie, napisz na adres queer.out.here.2022@gmail.com. Wszystko jest bardzo cenione.

All of the long-answer questions are optional, and meant to function as prompts. You can provide as much or as little information as you wish. If you'd rather email me, or if you'd like to get in touch to arrange a chat over Zoom, please reach out to queer.out.here.2022@gmail.comEverything is greatly appreciated.

ile masz lat? | how old are you?
Czy masz poczucie LGBTQ+ społeczności w miejscu, w którym mieszkasz? Czy masz innych LGBTQ+ przyjaciół/dostępną sieć wsparcia ludzi, którym ufasz? Kontaktujesz się z queerami spoza Polski? Jeśli tak to jak?
Do you have a sense of queer community where you live? Do you have other queer friends/an accessible support network of people whom you trust? Are you in touch with queers outside of Poland? If so, how?
Jakie jest Twoje doświadczenie życia nocnego (jeśli uczestniczysz)? Czy uczestniczysz w wydarzeniach specyficznych dla LGBTQ+, takich jak rave, drag show itp.? Jeśli uczestniczysz w życiu nocnym (klubie, kulturze barowej itp.), jak Twoje doświadczenia różnią się między specyficznymi dla queer przestrzeniami/wydarzeniami a hetero, niequeerowymi przestrzeniami/wydarzeniami?
What is your experience of nightlife (if you participate)? Do you attend queer-specific events such as raves, drag shows, etc.? If you participate in nightlife (clubbing, bar culture, etc.), how does your experience differ between queer-specific spaces/events and hetero-dominant, non-queer spaces/events?
W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na Twoje relacje z LGBTQ+ społecznościami? Czy czułeś/aś się szczególnie odizolowany/a, czy znalazłeś/aś nowe kanały łączności przez Internet, mniejsze kręgi itp.? Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie waszych LGBTQ+ sieci i organizacji?
How has the COVID-19 pandemic impacted your connection to/with your queer communities? Has it felt particularly isolating, or have you found new channels of connectivity via the internet, smaller circles, etc.? How has the pandemic impacted the functioning of your queer networks?
Kto i/lub jakie są Twoje największe inspiracje? Czy masz ulubionych artystów (dowolnego gatunku/medium), których prace podziwiasz i którzy inspirują Cię lokalnie i/lub za granicą? Kim i/lub jakie są twoje ikony popkultury? Jak je znalazłeś/aś?
Who and/or what are your greatest influences? Do you have favourite artists (of any genre/medium) whose work you admire, and who inspire you? Who and/or what are your pop culture icons? How did you find them?
Czym jeszcze chcesz się podzielić ze swego doświadczenia?
What else do you want to share about your experience?
arrow&v

Dziękuję bardzo za udostępnienie. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze mną.

Thank you so much for sharing. If you have any questions please get in touch.

bottom of page